เรื่องย่อ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทการเงินแห่งหนึ่งเป็นโรคภูมิแพ้สัมผัสจากมนุษย์คนอื่น แต่ชีวิตสันโดษของเขากำลังถูกหุ่นยนต์ซึ่งนักธุรกิจสาวปลอมตัวมาคุกคาม
Soundtrack(T) HD
8.4 /10
I Am Not a Robot หุ่นยนต์รักสัมผัสใจ - I Am Not a Robot EP 1
I Am Not a Robot หุ่นยนต์รักสัมผัสใจ - I Am Not a Robot EP 2
I Am Not a Robot หุ่นยนต์รักสัมผัสใจ - I Am Not a Robot EP 3
I Am Not a Robot หุ่นยนต์รักสัมผัสใจ - I Am Not a Robot EP 4
I Am Not a Robot หุ่นยนต์รักสัมผัสใจ - I Am Not a Robot EP 5
I Am Not a Robot หุ่นยนต์รักสัมผัสใจ - I Am Not a Robot EP 6
I Am Not a Robot หุ่นยนต์รักสัมผัสใจ - I Am Not a Robot EP 7
I Am Not a Robot หุ่นยนต์รักสัมผัสใจ - I Am Not a Robot EP 8
I Am Not a Robot หุ่นยนต์รักสัมผัสใจ - I Am Not a Robot EP 9
I Am Not a Robot หุ่นยนต์รักสัมผัสใจ - I Am Not a Robot EP 10
I Am Not a Robot หุ่นยนต์รักสัมผัสใจ - I Am Not a Robot EP 11
I Am Not a Robot หุ่นยนต์รักสัมผัสใจ - I Am Not a Robot EP 12
I Am Not a Robot หุ่นยนต์รักสัมผัสใจ - I Am Not a Robot EP 13
I Am Not a Robot หุ่นยนต์รักสัมผัสใจ - I Am Not a Robot EP 14
I Am Not a Robot หุ่นยนต์รักสัมผัสใจ - I Am Not a Robot EP 15
I Am Not a Robot หุ่นยนต์รักสัมผัสใจ - I Am Not a Robot EP 16 End

แสดงความคิดเห็น